Programul de pregătire AFF

Accelerated Free Fall (AFF)-este un curs progresiv de instruire a căderii libere. Este o metodică modernă, elaborată pentru instruirea individuală intensivă a studenților, care doresc să practice parașutismul sportiv. Include în sine pregătirea practică și teoretică. Acest program este cel mai sigur și eficient la momentul actual. Toate salturile se execută de la înălțimea de 3000 m., conform unui program special pentru studenți, cu parașuta de tip „aripă” (atît cel de bază, cît și cel de rezervă) cu dispozitiv de siguranță. Fiecare salt nu se realizează desinestătător, dar cu participarea și controlul nemijlocit al instructorilor experimentați. Cursul de instruire constă din 8 nivele. Primele 3 nivele permit exersarea abilităților de bază privind comportamentul în aer: îndemînarea de a se despărți de avion, menținerea corectă a poziției corpului în timpul zborului, controlarea înălțimei în baza indicilor altimetrului, deschiderea și manevrarea corectă a parașutei. 3 salturi ale cursului de bază se execută cu doi instructori și un cameraman video. Rezultatele înalte sunt atinse atît datorită pregătirii teoretice, cît și a antrenamentelor intensive pe pămînt. Celelalte lecții ale cursului sunt destinate obținerii abilităților de manevrare în starea de cădere liberă. Parașutistul-elev va învăța apropierea către instructor în timpul căderii, virajele, luping înainte și înapoi, abilitatea de a se mișca în aer. La acest nivel salturile se execută împreună cu un singur instructor. Cursul AFF se finalizează cu un examen, în baza rezultatelor căruia parașutistul primește un certificat nominal, care confirmă trecerea cu success a cursului și permite executarea salturilor desinestătător.

Документы для студентов AFF 

Маленькие факты обо всем